Informacje o projekcie

Firma 2deal otrzymała dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, na realizację projektu stworzenia e-usługi wspierającej działalność małych i średnich przedsiębiorstw pt. ‘Stworzenie nowej e-usługi udostępniającej polskim firmom innowacyjne narzędzia informatyczne pozwalające na stworzenie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na interakcję z klientami’. Dzięki e-usłudze firmy nie muszą budować dedykowanych rozwiązań do budowania relacji ze swoimi klientami w internecie, lecz mogą skorzystać z gotowego rozwiązania. E-usługa jest oferowana na rynku polskim, na którym nie ma porównywalnych pod względem funkcjonalnym rozwiązań ani w formie tradycyjnej ani elektronicznej. Dofinansowanie projektu wyniosło 489 987.06 PLN. Projekt został zrealizowany w okresie 01.09.2013 – 31.08.2015.

E-usługa udostępnia polskim firmom (przede wszystkim usługowym z sektora MSP) innowacyjne narzędzia informatyczne, pozwalające na stworzenie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na interakcje z klientami oraz prowadzenie programu lojalnościowego. E-usługa posiada wiele zaawansowanych funkcjonalności, które są wdrożone za pomocą innowacyjnych technologii informatycznych. Ze względu na specyfikę grup docelowych, e-usługa charakteryzuje się funkcjonalnościami dedykowanymi dla każdej z nich.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony mbooking.pl na której również umieściliśmy wersje demonstracyjne funkcjonalności oraz nasze filmy promocyjne.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać na stronach:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/

pobrane