Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie nowej e-usługi udostepniajacej polskim firmom innowacyjne narzedzia informatyczne, pozwalajace na stworzenie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na interakcje z klientami.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 firma 2deal Tomasz Staszewski, ul. Zdziarska 75F/1, 05-800 Pruszków, NIP: 522-265-17-52 zaprasza do składania ofert na realizację następujących elementów projektu:

10. Zapytanie ofertowe na promocję e-usługi na rynku krajowym w formie elektronicznej
Termin realizacji – do 20.08.2015 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23.12.2014 r.

9. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie testów akceptacyjnych
Termin realizacji – do 30.04.2015 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23.12.2014 r.

8. Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii promocjii
Termin realizacji – do 31.08.2014 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27.05.2014 r.

7. Zapytanie ofertowe na stworzenie e-usługi – 10 elementów systemu
Termin realizacji – do 30.04.2015 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 12.01.2014 r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 7POIG 8.12013 (zapytanie ofertowe na stworzenie e-usługi)
Data ogłoszenia: 31.12.2013

6. Opracowanie projektów graficznych i zawartości systemu dla platformy internetowej i aplikacji mobilnej – 1 szt.
Termin realizacji – do 30.12.2013 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 13.09.2013 r.

5. Przygotowanie projektu regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityki prywatności – 1 szt.
Termin realizacji – do 30.12.2013 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 13.09.2013 r.

4. Wytworzenia aplikacji serwerowej w zakresie bazy ofert i opinii – 1 szt.
Termin realizacji – do 30.12.2013 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 13.09.2013 r.

3. Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy formalno-prawnej w zakresie świadczenia e-usług opisanych w koncepcji projektu, – przetwarzanie danych osobowych – 1 szt.
Termin realizacji – do 30.12.2013 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 13.09.2013 r.

2. Specyfikacja funkcjonalna serwisu zgodnie z koncepcją projektu – 1 usługa (250 roboczogodzin)
Termin realizacji – do 30.12.2013 r.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 14.08.2013 r.

1. Administracja systemem przez 24 miesiące na podstawie umowy cywilnoprawnej
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 14.08.2013 r.

pobrane